Prins Eugens Waldemarsudde

– Resenär –

3 march – 27 may 2018

Seventy paintings spanning nineteen years of the artists career were exhibited at the Prins Eugens Waldemarsudde Museum in Stockholm, Sweden.

This has been the biggest and most elaborated exhibition to date with collectors from USA, UK, Turkey, and Sweden lending work from their collections to this exhibition.

Poster for the exhibition

Waldemarsudde. Foto: Kjell Renblad

Alexander Klingspors surrealistiska bildvärld speglar hans liv och reflektioner på omgivningen. Urbana miljöer, dekadens och burleska scener är motiv du finner i hans verk. Klingspor (f.1977) är bosatt i New York men kommer ursprungligen från Stockholm. Han har varit verksam konstnär sedan 1999 och haft utställningar på museer och gallerier i USA och Europa. Utställningen på Waldemarsudde blir den största separatutställning som gjorts med konstnären. Ett antal av verken som presenteras har färdigställts inför utställningen och aldrig tidigare visats publikt.

Alexander Klingspor ägnar sig i sitt måleri åt många olika motivkretsar, men hans samlade produktion så här långt rymmer uttryck som förmedlar känslor och stämningar av ensamhet, sociala och emotionella avstånd, av begär, frosseri, avsmak och längtan. Man finner många konsthistoriska referenser i hans bildvärld. Referenser som överförts till personliga, nutida, multifigurativa och surrealistiska kompositioner som i vissa fall kan väcka motstridiga känslor. Det som fascinerar och lockar vissa betraktare, upplevs som provocerande av andra. Det kan gälla både en vald estetik och de motivmässiga framställningarna av män, kvinnor och sociala sammanhang.

I denna utställning, den största någonsin med konstnären, får besökaren möta Klingspors mångskiftande konstnärliga produktion från de senaste 20 åren.

Ett liv levt med ena foten i det förflutna och den andra i nuet blir ett liv av ifrågasättande. Att som konstnär studera den västerländska bildkonsten och dess historia är att bli påmind om hur vissa saker förblir desamma. Lycka, skönhet, längtan, fåfänga, girighet, sexualitet etc. löper som en röd tråd genom alla tidsepoker så långt som vi kan blicka tillbaka. Den tiden vi lever i är inget undantag. Resenär är en självstudie i existentiellt sökande via måleriet och en längtan, en strävan, efter en meningsfull relation till vår värld i en tid av materialistisk välfärd och överkonsumtion, uttrycker konstnären Alexander Klingspor inför utställningen.

Klingspor växte upp utanför Stockholm men valde tidigt att inte gå en för svenska förhållanden gängse konstnärlig väg med studier på Konsthögskolan och ett successivt etablerande på en inhemsk konstscen. Vid sexton års ålder bestämde han sig för att ägna sig åt konst. Han hyste tidigt ett intresse för realistiskt måleri med rötter i de gamla mästarnas måleri från renässans, barock och det sena 1800-talets konstriktningar, något som han upplevde att de svenska konstutbildningarna inte kunde svara upp mot. Han begav sig därför som nittonåring till USA för studier i realistiskt måleri och illustrationskonst hos Mark English i Kansas City, Missouri. Denna lärotid följdes senare upp av studier här hemma hos kopisten Magnus Bratt, som innebar möjligheter att utforska de äldre mästarnas måleritekniker.

Så småningom kom Klingspor att etablera sig i New York där han sedan många år tillbaka verkar med egen ateljé på Manhattan. I USA finns Klingspor representerad på RJD Gallery i New York och hans verk har inköpts av den amerikanske filantropen och konstsamlaren Iris Cantor, av Salman Rushdie, Whoopi Goldberg och många andra kända personer från media- och konstvärlden. Klingspor har ställt ut regelbundet i USA, men också i London, och sålt sina verk till privatpersoner och samlare runtom i USA, i Mexiko, England och många andra länder i Europa. Han är representerad hos ett flertal samlare och privatpersoner i Sverige. I denna utställning, den största någonsin med konstnären, får besökaren möta Klingspors mångskiftande konstnärliga produktion från de senaste 20 åren.

För en konstinstitution som Waldemarsudde är det en utmaning att ställa ut Klingspors verk som öppnar upp för intressanta reflektioner och samtal om den utställda konsten, om figurativt måleri, vår tids surrealism samt om konstscener och konstmarknader i USA och Sverige, säger museichef Karin Sidén.

Utställningen kompletteras av en rikt illustrerad katalog med artiklar av konsthistorikern och redaktören Peter Trippi, kulturskribenten Ida Therén, konstnären Alexander Klingspor och museichefen Karin Sidén.